Regionalne Towarzystwo Muzyczne  w Kutnie


Staszica 8,   99-300 Kutno                                                                  tel/fax 24 254 79 37                                                                          rtm.kutno@wp.pl      
                                                                                                                                                     

Archiwum

1. Koncert Muzyki Polskiej – 18 XI 2000r. Muzeum w Oporowie
W koncercie tym wystąpili Jarosław i Joanna Domagała. W programie znalazły się utwory kompozytorów polskich, przede wszystkim: F. Chopina, I.J. Paderewskiego i K. Szymanowskiego. Koncert prowadził ks. dr A. Leleń – kierownik referatu do spraw muzyki kościelnej w Kurii Płockiej.
2. Koncert Muzyki Polskiej – 27 IV 2001r. PSM I i II st. w Kutnie
Wykonawcami koncertu byli pracownicy naukowi Akademii Muzycznej w Łodzi: ad. Tomasz Król – skrzypce i ad. Cezary Sanecki – fortepian. 
W programie znalazły się utwory F. Chopina, H. Wieniawskiego i I.J. Paderewskiego.
3. Warsztaty Wokalne 18-19 V 2001r. PSM I i II st. w Kutnie
Warsztaty poprowadził prof. E. Sąsiadek z Akademii Muzycznej we Wrocławiu i Katowicach. Spotkanie zgromadziło 45 uczestników z Kutna, Płocka, Łodzi i Gostynina.
4. I Międzyregionalny Przegląd Piosenki – Kutno 6-8 VI 2001r. w Kutnowskim Domu Kultury
Przegląd adresowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych. Służył popieraniu młodych talentów, stwarzał utalentowanym dzieciom i młodzieży kutnowskiej możliwość publicznej prezentacji. Był największą tego typu imprezą w roku 2001 w Kutnie. Zgromadził około 55 uczestników. Odbył się pod patronatem Starosty Powiatu Kutnowskiego, Prezydenta Miasta Kutna, Posła Ziemi Kutnowskiej.
5. Koncert muzyki sakralnej w wykonaniu Kameralnego Chóru Politechniki Warszawskiej Ośrodka Naukowo - Dydaktycznego w Płocku 
pod kierunkiem E. Bogdana – Kościół św. Jana Chrzciciela w Kutnie 17 VI 2001 r.
6. Koncert pianisty Mariusza Drzewickiego – 15 XI 2001 r. PSM I i II st. w Kutnie
Artysta jest absolwentem i pracownikiem Akademii Muzycznej w Łodzi. Pracuje na stanowisku asystenta prof. T, Chmielewskiego. Uczestniczył 
w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F. Chopina w 1995 r. Na koncercie w Kutnie zaprezentował utwory F. Chopina, I. Albeniza,
 M. de Falli.
7. Koncert łódzkiej orkiestry kameralnej „Polish Camerata” pod kierunkiem M. Głowackiego w Muzeum w Oporowie – 8 XII 2001 r.
W programie koncertu znalazły się utwory: E. Griega, J.F. Haendla, J.S. Bacha, W.A. Mozarta. 
8. Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Kameralnego Chóru Politechniki Warszawskiej Ośrodka Naukowo - Dydaktycznego w Płocku
 pod kierunkiem E. Bogdana – Kościół św. Jana Chrzciciela w Kutnie 20 I 2002 r.
9. Koncert A. Jeremus – śpiew i A. Nowak – fortepian w PSM I i II st. w Kutnie – 25 IV 2002 r.
A. Jeremus jest solistką Teatru Wielkiego w Łodzi i Polskiej Opery Kameralnej, pracuje jako adiunkt na Uniwersytecie Łódzkim. 
A. Nowak jest nauczycielem PSM w Kutnie oraz pracownikiem Uniwersytetu Łódzkiego. Na program koncertu złożyły się utwory: 
F. Chopina, S. Moniuszki, L. Różyckiego, W.A. Mozarta, J. Straussa.
10. Koncert w wykonaniu prof. Tadeusza Chmielewskiego - 2 IX 2002 r. w PSM w Kutnie. 
T . Chmielewski jest kierownikiem katedry instrumentów klawiszowych Akademii Muzycznej w Łodzi. Pełnił ponadto przez okres dwóch
 lat kadencji funkcję prezesa Towarzystwa Chopinowskiego w Warszawie. Prowadzi aktywną działalność koncertową i pedagogiczną.
W programie koncertu znalazły się utwory F. Chopina.
11. Monograficzny koncert połączony z odczytem na temat życia i twórczości Ludwika Teodora Płosajkiewicza - 12 X 2002 r. w Muzeum w Oporowie – polskiego kompozytora przełomu XIX i XX wieku urodzonego w Mnichu pod Kutnem.
Wykonawcy: J. Domagała – fortepian, Joanna Domagała – śpiew, dyrygowanie chórem, Chór dziecięcy PSM I i II st. w Kutnie, ks. dr Andrzej Leleń – prowadzenie koncertu. Na program występu złożyły się utwory L.T. Płosajkiewicza i jego nauczyciela z Instytutu Muzycznego w Warszawie Zygmunta Noskowskiego. Koncert prowadził ks. dr Andrzej Leleń – kierownik referatu do spraw muzyki kościelnej w Kurii Płockiej.
12. Koncert w wykonaniu zespołu „Marcin Janiszewski Kwartet” – 29 X 2002 r. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Kutnie.
Akordeonista – Marcin Janiszewski jest laureatem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Przemyślu, gdzie uzyskał Grand Prix. Zdobył I Nagrodę podczas „Jazz & Pop Festiwal” w Jeleniej Górze. W październiku 2002 r. wziął udział w Międzynarodowym Konkursie Muzyki Akordeonowej w Castelfidario i otrzymał II-gą nagrodę. Podczas koncertu w Kutnie wykonał kompozycje Astora Piazzoli, Richarda Galliano 
oraz standardy jazzowe.
13. Koncert muzyki chóralnej w wykonaniu Kameralnego Chóru Politechniki Warszawskiej Ośrodka Naukowo - Dydaktycznego w Płocku pod kierunkiem E. Bogdana – Kościół św. Jana Chrzciciela w Kutnie 17 XI 2002 r.
14. Warsztaty pianistyczne prowadzone przez prof. T. Chmielewskiego – kierownika katedry instrumentów klawiszowych w Akademii Muzycznej 
w Łodzi, prezesa Towarzystwa Chopinowskiego w Warszawie. PSM I i II st. w Kutnie 22 XI 2002r.
15. Koncert w Muzeum w Oporowie 15 V 2003r. w wykonaniu Anny Jeremus – solistki teatru Wielkiego w Łodzi i Polskiej Opery kameralnej 
w Warszawie oraz Jarosława Domagały – prezesa regionalnego Towarzystwa Muzycznego w Kutnie
16. Koncert muzyki klasycznej w wykonaniu Iwony Blachy – skrzypaczki orkiestry Filharmonii Łódzkiej i Teatru Wielkiego w Łodzi oraz 
Jarosława Domagały – prezesa Regionalnego Towarzystwa Muzycznego w Kutnie, Muzeum w Oporowie – 14 VI 2003r.
17. Sympozjum naukowe na temat: „Tradycje muzyczne Ziemi Kutnowskiej”
W dniu 6 grudnia 2003 roku w sali koncertowej PSM Kutno odbyło się Sympozjum naukowe na temat : „Tradycje muzyczne Ziemi Kutnowskiej”.
Referaty wygłosili :
mgr Andrzej Urbaniak- „Działalność muzyczna Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej” 
ks. dr Andrzej Leleń – „Cecyliański ruch odnowy muzyki kościelnej na ziemiach polskich”
mgr Jarosław Domagała – „Towarzystwo Teatralno-Muzyczne w Kutnie (1904-1914)”
mgr Wojciech Kowalczyk – „Działolność muzyczna Młodzieżowego Domu Kultury”
mgr Joanna Domagała – „Sztuka ludowa Regionu Kutnowskiego w opracowaniach 
O. Kolberga”
mgr Agnieszka Battelli – „Kultura muzyczna kutnowskich Żydów”
prof. Franciszek Wesołowski – „Wspomnienia na temat rozwoju kultury muzycznej na Ziemi Kutnowskiej w latach powojennych”
18.Kutnowskie Kolędowanie-koncert kolęd w wykonaniu uczniów PSM w Kutnie chóru RTM w Kutnie oraz chóru Politechniki Warszawskiej
19. „ II Powiatowy Festiwal Piosenki Dzieci i Młodzieży WAGAROWISKO”-19-21-marca 2004
20. „ I Powiatowy Festyn Folklorystyczny”- 23 czerwca 2004 roku na terenie Muzeum Zamek-Oporów odbył się festyn folklorystyczny podczas którego zostało przedstawione widowisko pt. „Janowa Nocka „ przygotowane przez Adele Szwarc-Kaszubską i Cezarego Górczyńskiego
21. Koncert będący pierwszą edycją projektu mającego na celu wspomaganie młodych muzyków „ Dukat za Talent”- 27 styczeń 2005 
wystąpili: Big-band PSM w Kutnie, „Bingo”, Anna Stępniewska oraz Marcin i Łukasz Czekała i Przyjaciele
22. Kutnowskie Kolędowanie- 30 styczeń 2005 koncert kolęd w wykonaniu uczniów PSM w Kutnie chóru RTM w Kutnie, chóru Organistów Dekanatu Kutnowskiego oraz członków grupy teatralnej KDK.
Organizacja wyjazdów na festiwale zagraniczne: Vespreme na Węgrzech 2006r, Balczik w Bułgarii 2006, 2008r 
Kreator stron internetowych - przetestuj