Regionalne Towarzystwo Muzyczne  w Kutnie


Staszica 8,   99-300 Kutno                                                                  tel/fax 24 254 79 37                                                                          rtm.kutno@wp.pl      
                                                                                                                                                     

Wiosenne Spotkania Artystyczne

WIOSENNE SPOTKANIA ARTYSTYCZNE to impreza odbywająca się wiosną każdego roku, skierowana do zdolnych wokalistów z terenu powiatu kutnowskiego.

W latach 2003 – 2005 odbywały się pod nazwą WAGAROWISKO.
WAGAROWISKO to Powiatowy Festiwal Piosenki, organizowany od 2003 r. przez Regionalne Towarzystwo Muzyczne 
w Kutnie, Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie oraz Kutnowski Dom Kultury.Pomysłodawcami i organizatorami festiwalu byli przedstawiciele w/w instytucji: Radosław Rojewski, Katarzyna Karolak – Rojewska, Krzysztof Ryzlak.
WAGAROWISKO organizowane było w marcu, a Koncert Galowy w okolicach pierwszego dnia wiosny (21 marca). Założeniem organizatorów było nie tylko promocja uzdolnionej wokalnie młodzieży z Kutna i powiatu, ale także umożliwienie wykonawcom i publiczności kulturalnego spędzenia czasu z piosenką i tańcem w popularnym Dniu Wagarowicza.
Od 2008 roku WAGAROWISKO przybrało formę warsztatów wokalnych, tanecznych i teatralnych pod nazwą 
WIOSENNE SPOTKANIA ARTYSTYCZNE, a Koncert Galowy to tematyczne widowisko muzyczne, gdzie piosence towarzyszy taniec i akcja sceniczna.
Od roku 2011 w ramach WSA odbywa się również Festiwal Piosenki „ROZDŹWIĘKI”, w którym nagrodą GRAND PRIX jest nominacja do Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki FUMA w Zielonej Górze. 


PROTOKOŁY
Protokół z posiedzenia jury Koncertu Konkursowego
III Festiwalu Piosenki "Rozdźwięki" - Kutno 2013
Centrum Teatru, Muzyki i Tańca, dnia 06.04.2013 r.


Jury w składzie:
1. Anna Ozner – przewodnicząca jury
2. Małgorzata Kmiotek-członek jury
3. Krzysztof Mroziński – członek jury
4. Paweł Słoniowski – członek jury
po wysłuchaniu 18 solistów i 2 zespołów postanawia:

Grupa I (2003-2006):
1. Aleksander Klembalski - wyróżnienie dla najmłodszego uczestnika festiwalu
2. Maria Wawrzyńczak - wyróżnienie
3. ABRAKADABRA -wyróżnienie
4. Natalia Sobczyk- wyróżnienie
5. Anna Kowalewska-laureatka
6. Oliwia Byczkowska- laureatka

Grupa II (2000-2002)
1. Agata Daniel-wyróżnienie

Grupa III (1997-1999)
1. Wiktoria Krzesłowska - laureatka

Grupa IV (1992-1996)
1. Anika Koralewska – wyróżnienie
2. Klaudia Szmida – laureatka
3. Hubert Smoliński – laureat
4. Paulina Wróblewska - laureatka
5. Anna Winkler - laureatka
6. Daria Kostrzewska - laureatka

Grand Prix oraz zaproszenie do Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej FUMA 2013 :
Aleksandra Chodorowska


Kutno, 06.04.2013r. 

P r o t o k ó ł z posiedzenia Rady Artystycznej
Eliminacji do Wiosennych Spotkań Artystycznych
„Rozdźwięki-Kutno 2011”
Kutno, 19 marca 2011r. 

Rada Artystyczna w składzie:
1. Magdalena Ptaszyńska - przewodniczący Rady
2. Krzysztof Mroziński - członek Rady
3. Paweł Słoniowski– członek Rady
po wysłuchaniu 30 prezentacji: solistów i zespołów wokalnych do udziału w Festiwalu postanawia zakwalifikować:
Grupa I (roczniki 2001-2003):
1. Wawrzyńczak Marysia „Fryzjer i lew”
2. Woźniak Julia „Radosna samba”
3. Daniel Agata „Świat rozdźwięków”
4. Zespół Jarzębinki „Mama wszystko wie”
5. Zespół Buziaki „Letnia cza cza”

Grupa III (roczniki 1995-1997)
1. Kaczmarska Agata „Prozaiczni”
2. Wróblewska Paulina „Piosenka o muzyce”
3. Banasiak Małgorzata „Babę zesłał Bóg” 
4. Dudkowski Michał „A ja...na przekór”
5. Smoliński Hubert „Przed śniadaniem”
6. Winkler Anna „Ta pani w zielonym” 
7. Chodorowska Aleksandra „A jeśli nie znajdziesz”
8. Koralewska Anika „Małe c”
9. Leśniewska Natalia „Być może życie jest tylko snem”
10. Zespół Wokalny „OKAY” „Buty”
11. Gadulska Patrycja „Bal planet”

Grupa IV (roczniki 1990-1994)
1. Kostrzewska Daria „Opuszczone kobiety” 
2. Jankowska Daria „Co się stało z mamą?”
3. Kowalczyk Anna „Ołowiane szczęście”Kutno, 19 marca 2011r. 

LAUREACI

„WAGAROWISKO 2005”

Kategoria I – uczniowie klas I – III szkół podstawowych

Wyróżnienia Zespół wokalny„Nutki Milutkie” z Ośrodka Kierowaniem Rozwojem Muzycznym Dziecka w Kutnie
Zespół wokalny „Bambino” z MDK w Kutnie
III miejsce Klaudia Poczaska
Michał Dudkowski ze SP nr 1 w Kutnie
II miejsce Zespół Wokalny „OKAY” ze SP nr 6 w Kutnie
I miejsce Ola Chodorowska ze SP nr 6 w Kutnie

Kategoria II – uczniowie klas IV – VI szkól podstawowych

Wyróżnienia Kamila Zduńczyk ze SP nr 1 w Kutnie
III miejsce Zespół „Zakręcone na100laty” ze SP nr1 w Kutnie
II miejsce Daria Anioł ze SP nr 1 w Kutnie
I miejsce nie przyznano

Grand Prix - nagroda ufundowana przez Starosty Powiatu Kutnowskiego – Anna Frankowska z Krośniewic

Kategoria III – uczniowie szkół gimnazjalnych

Wyróżnienia Anna Tadeusiak z GM w Żychlinie, Magdalena Florczak z GM nr 3
w Kutnie, Justyna Słowińska z GM w Byszewie
III miejsce Duet – Sylwia Szymczak i Edyta Szczecińska ze SP w Strzelcach
II miejsce Zespół wokalny „Bingo” z MDK w Kutnie
I miejsce Paulina Haniewicz z MDK w Kutnie
Nagrodę Regionalnego Towarzystwa Muzycznego – warsztaty wokalne z Grażyną Łobaszewską – otrzymuje Duet – Sylwia Szymczak i Edyta Szczecińska

Kategoria IV – uczniowie szkół średnich

Wyróżnienia Duet – Konrad Chyski i Tomek Matczak ,Justyna Poterała, „Damned”
III miejsce Duet – Paulina Śnieć i Paweł Nodzak z I LO w Kutnie
II miejsce Paweł Nodzak z I LO w Kutnie
I miejsce Damian Rybicki z I LO w Kutnie
Nagrodę Regionalnego Towarzystwa Muzycznego – warsztaty wokalne z Grażyną Łobaszewską – otrzymują Paulina Śnieć, Paweł Nodzak, Damian Rybicki.

Grand Prix - nagroda ufundowana przez Prezydenta Miasta Kutna - Paulina Śnieć z I LO
w Kutnie

„WAGAROWISKO 2004”

Kategoria I – uczniowie klas I – III szkół podstawowych

III miejsce Radek Szadkowski ze SP w Dąbrowicach
II miejsce Michał Borowski ze SP nr 9 w Kutnie
I miejsce „Nutki Milutkie” z Ośrodka Kierowaniem Rozwojem Muzycznym Dziecka w Kutnie
Kategoria II – uczniowie klas IV – VI szkól podstawowych

Wyróżnienia Daria Anioł z SP nr 1 w Kutnie
III miejsce Paulina Haniewicz ze SP nr 6 w Kutnie
II miejsce Justyna Głowacka ze SP nr 6 w Kutnie
I miejsce Zespół BINGO z MDK w Kutnie
Grand Prix - nagroda ufundowana przez Prezydenta Miasta Kutna – Ola Chodorowska
ze SP nr 6 w Kutnie

Kategoria III – uczniowie szkół gimnazjalnych

Wyróżnienia Justyna Poterała z GM nr 1 w Kutnie
Paulina Gasik z Katolickiego Gimnazjum w Wierzbiu
III miejsce Monika Kacprowicz z GM w Dąbrowicach
II miejsce Paulina Ostrowska z zespołem wokalnym z GM nr 2 w Kutnie
I miejsca nie przyznano

Kategoria IV – uczniowie szkół średnich

Nagroda Specjalna Regionalnego Towarzystwa Muzycznego w Kutnie – Paulina Śnieć z
I LO w Kutnie
Wyróżnienie Zespół EMIWA
III miejsce Zespół wokalny „Ad hoc” z I LO w Kutnie
II miejsce Paweł Nodzak z I LO w Kutnie
Katarzyna Lickowska z I LO w Kutnie
I miejsce nie przyznano
Grand Prix - nagroda ufundowana przez Starosty Powiatu Kutnowskiego - Zespól Wokalny
z Bedlna 
Kreator stron internetowych - przetestuj